Wykonawstwo

Wykaz robót

Budowy aktualnie realizowane:

  • Budowa budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (100 mieszkań w Łasku)
  • Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Dobryszycach,
  • Rozbudowa Gimnazjum wraz z remontem i adaptacją budynku magazynu na halę sportową z zapleczem w Rząśni,
  • Przebudowa budynku na obiekt Produkcyjno-Handlowo-Usługowy w Częstochowie.
  • Modernizacja systemu grzewczego na terenie hali sportowej MOSiR w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki
  • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Radomsku
  • Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku
  • Zagospodarowanie terenu i infrastruktura techniczna dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej"