Stol. Dymoszczelna

Stolarka Dymoszczelna

W listopadzie 2007 roku został pomyślnie przeprowadzony przez Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji audit certyfikujący, na mocy którego zgodnie z Aprobata Techniczną AT-15-6924/2007 zostaliśmy producentem „Drzwi dymoszczelnych SYSTEMU YAWAL PBI 40E , PBI 50N z kształtowników aluminiowych bez przekładki termicznej”.

Produkowane przez nas wyroby z aluminium na profilach YAWAL SYSTEM PBI 40E I PBI 50N przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych mogą być o klasie dymoszczelności: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

W skład zestawu wyrobów do wykonania drzwi dymoszczelnych SYSTEMU YAWAL PBI 40E I PBI 50N wchodzą:

  • kształtowniki aluminiowe, uzupełniające bez przekładki termicznej
  • pojedynczymi, z bezpiecznego szkła warstwowego 6,2 ÷ 12 mm

Drzwi dymoszczelne szklimy następującymi szybami:

  • pojedynczymi, ze szkła hartowanego lub zbrojonego o grubości 6 ÷ 12 mm
  • listwy przyszybowe ze stopu aluminium
  • akcesoria do łączenia kształtowników aluminiowych
  • uszczelki osadcze, dylatacyjne, przylgowe z EPDM
  • masy uszczelniające
  • szyby i wypełnienia nieprzezierne

Jako wypełnienie nieprzezierne stosujemy elementy warstwowe, składające się z rdzenia, z wełny mineralnej o grubości 20mm lub z płyt GKF o grubości 12,5 mm oraz okładziny z blachy aluminiowej lub stalowej zabezpieczonej antykorozyjną powłoką lakierową proszkową.

Skrzydła drzwi dymoszczelnych uszczelniane są na styku skrzydła ze stojakami i nadprożem ościeżnicy uszczelkami przylgowymi – zewnętrznymi i wewnętrznymi wykonanymi z EPDM lub z TPE.

Uszczelnienie dolnej przylgi drzwi stanowią:

  • w przypadku drzwi z progiem: kształtownik progu – dwie uszczelki(przylgowa i progowa) lub kształtownik progu – uszczelka przylgowa z uszczelką szczotkową,
  • w przypadku drzwi bez progu- listwa opadająca

Poniżej zamieszczamy dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania konstrukcji dymoszczelnych :